středa 1. listopadu 2017

1. ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE - matematika

Termín: úterý 7.11.2017
Učivo:

 • druhá mocnina
 • druhá odmocnina
 • třetí mocnina
 • třetí odmocniny
 • n-tá mocnina
V testu se mohou vyskytovat i úlohy obsahující kombinaci učiva (zadaný DÚ považujete jako částečné procvičení uvedených okruhů).
Nezapomeňte také na DÚ - nedodělaná cvičení v hodině, které nemáte z důvodu absence nebo lenošení během hodin.

čtvrtek 13. dubna 2017

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Ve čtvrtek 27. 4. se konají třídní schůzky. Informace o přesném čase a způsobu konání se dovíte později.

pondělí 3. dubna 2017

AKCE DUBEN

5.4. Orlová - Brazílie
učíme se 1. a 6. vyučovací hodinu - cena 75,- Kč

6.4. Stanice mladých přírodovědců
učíme se 0., 1. a 5. hodinu (kluci)
učíme se 1. , 5. a 6. hodinu (holky)
cena 100,- Kč

3.ČTVRTLETNÍ PRÁCE Z MATEMATIKY

Termín 11. 4. 2017


POMĚR 

 • krácení, rozšiřování
 • změna čísla v daném poměru (zmenšení, zvětšení) - početně i graficky
 • dělení čísla v daném poměru - početně i graficky
 • postupný poměr
 • měřítko a plán mapy

ČTYŘÚHELNÍKY

 • druhy, vlastnosti
 • obvody, obsahy
 • konstrukce

TROJÚHELNÍK

 • obvod, obsah

PŘÍMÁ, NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST

 • grafy
 • slovní úlohy
 • trojčlenka

sobota 7. ledna 2017

POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z MATEMATIKY

OKRUHY K PÍSEMNÉ PRÁCI (termín se dovíte během týdne):


 • Zápis zlomků, desetinných čísel, smíšených čísel
 • Pojmy čitatel a jmenovatel
 • Úlohy typu: kolik minut je tři čtvrtě hodiny, kolik decimetrů je pětina metru,..., vypočítej jednu sedminu z 21, tři osminy z šestnácti
 • Zápis zlomku jako desetinné číslo a naopak, zápis zlomku jako smíšené číslo a naopak
 • Rozšiřování a krácení zlomků
 • Porovnávání zlomků
 • Sčítání, odčítání, násobení, dělení zlomků, složený zlomek
 • úlohy obsahující veškeré početní operace se zlomky