čtvrtek 13. dubna 2017

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Ve čtvrtek 27. 4. se konají třídní schůzky. Informace o přesném čase a způsobu konání se dovíte později.

pondělí 3. dubna 2017

AKCE DUBEN

5.4. Orlová - Brazílie
učíme se 1. a 6. vyučovací hodinu - cena 75,- Kč

6.4. Stanice mladých přírodovědců
učíme se 0., 1. a 5. hodinu (kluci)
učíme se 1. , 5. a 6. hodinu (holky)
cena 100,- Kč

3.ČTVRTLETNÍ PRÁCE Z MATEMATIKY

Termín 11. 4. 2017


POMĚR 

 • krácení, rozšiřování
 • změna čísla v daném poměru (zmenšení, zvětšení) - početně i graficky
 • dělení čísla v daném poměru - početně i graficky
 • postupný poměr
 • měřítko a plán mapy

ČTYŘÚHELNÍKY

 • druhy, vlastnosti
 • obvody, obsahy
 • konstrukce

TROJÚHELNÍK

 • obvod, obsah

PŘÍMÁ, NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST

 • grafy
 • slovní úlohy
 • trojčlenka

sobota 7. ledna 2017

POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z MATEMATIKY

OKRUHY K PÍSEMNÉ PRÁCI (termín se dovíte během týdne):


 • Zápis zlomků, desetinných čísel, smíšených čísel
 • Pojmy čitatel a jmenovatel
 • Úlohy typu: kolik minut je tři čtvrtě hodiny, kolik decimetrů je pětina metru,..., vypočítej jednu sedminu z 21, tři osminy z šestnácti
 • Zápis zlomku jako desetinné číslo a naopak, zápis zlomku jako smíšené číslo a naopak
 • Rozšiřování a krácení zlomků
 • Porovnávání zlomků
 • Sčítání, odčítání, násobení, dělení zlomků, složený zlomek
 • úlohy obsahující veškeré početní operace se zlomky

neděle 4. prosince 2016

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Poslední den před vánočními prázdninami budeme mít ve třídě besídku. Někteří žáci si mezi sebou vymění dárečky, ale nebudu k tomu nutit všechny. Pokud mají ve škole kamaráda, s nimž se domluví, pak si dárky předají, pro ostatní toto neplatí. V sedmé třídě již nebudu nikoho k takové aktivitě přesvědčovat. Také hodnota, v níž si dárky zakoupí, je naprosto v režii dětí. Zkuste se tedy doma poptat svých ratolestí, zda si s někým dárek vyměňují a na jaké částce se dohodli - nebo jim částku navrhněte Vy sami. 
Ve škole jsme to již taky probírali, ale třeba někdo nepochopil.