úterý 30. ledna 2018

M - procvičování

Když si zde najdete 8. ročník a cokoli s názvem mnohočlen, můžete procvičovat...
Další vhodné příklady naleznete také zde. Sčítání a odčítání mnohočlenů s vysvětlením zde, další úlohy zdezde nebo zde.

pátek 26. ledna 2018

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

Ve středu, kdy rozdáváme pololetní vysvědčení, končí výuka 12.35, vysvědčení bude rozdáno během páté vyučovací hodiny.
Spolu s vysvědčením obdrží žáci kupón do kina, který mohou vyměnit na pokladně za vstupenku na jeden z nabízených filmů. Kino navštíví žáci ve svém volném čase, není to akce školy, není tedy žákům zajištěn pedagogický dozor. Do kina jdou žáci na zodpovědnost rodičů. Rodiče si mohou lístek pro sebe dokoupit a strávit tak část odpoledne spolu se svými dětmi.

středa 1. listopadu 2017

1. ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE - matematika

Termín: úterý 7.11.2017
Učivo:

  • druhá mocnina
  • druhá odmocnina
  • třetí mocnina
  • třetí odmocniny
  • n-tá mocnina
V testu se mohou vyskytovat i úlohy obsahující kombinaci učiva (zadaný DÚ považujete jako částečné procvičení uvedených okruhů).
Nezapomeňte také na DÚ - nedodělaná cvičení v hodině, které nemáte z důvodu absence nebo lenošení během hodin.

čtvrtek 13. dubna 2017

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Ve čtvrtek 27. 4. se konají třídní schůzky. Informace o přesném čase a způsobu konání se dovíte později.

pondělí 3. dubna 2017

AKCE DUBEN

5.4. Orlová - Brazílie
učíme se 1. a 6. vyučovací hodinu - cena 75,- Kč

6.4. Stanice mladých přírodovědců
učíme se 0., 1. a 5. hodinu (kluci)
učíme se 1. , 5. a 6. hodinu (holky)
cena 100,- Kč